Daire amiri veya işveren cuma namazı için izin vermediğinde memur ve çalışanın durumu hakkında bilgi verir misiniz?

Çalışma saatlerim sabah 09:00 akşam 18:00 ve cuma günlerine gidemiyorum, acaba bunda bir beis var mıdır, öneriniz ne olur? En yoğun zamanlar cuma namazına denk geliyor, yani işi tüm erkekler bıraksa bu sefer restoranda kimse kalmayacak, benimde içim rahat değil, ama ne yapmam gerek?

Cuma namazı akıl baliğ olan sağlıklı erkeklere farzdır. Bu nedenle cuma namazını bilerek kılmayanlar haram işlemiş olurlar.

Daire amiri, memurların cuma namazına gitmelerine izin vermezse, önce amiri, makbul bir yolla takındığı menfi tavırdan vazgeçirmeye çalışılır. İmkân olmadığı takdirde memur ya kendi naklini başka yere yaptıracak yahut da maddi durumu müsait olduğu takdirde istifa edecektir. Durumu müsait olmazsa görevine devam edip cuma namazına gitmeden öğle namazını kılar, vebal de amire ait olur; işçinin ve öğretmenin de durumu böyledir.

İbn Kasım ve Şebramilisi şöyle diyorlar:

“Cuma namazına izin vermeyen bir işverenin yanında bir işçinin çalışabilmesi için, muhtaç olması gerekir. Muhtaç olmadığı takdirde cuma namazını kılmayarak yanında çalışması haramdır.” (Şebramilisi: II/134).

Hanefî ulemâsından el-İmam Abu Hafs gibi zevat; “İşverenin izni olmadan işçinin cuma namazına gitmesi caiz değildir.” demişler ise de işçi ve memurun cuma namazına gitmelerine mani olmak büyük bir vebaldir. (el-Fetava’l Hindiye: I/144 )

Akıl baliğ her Müslümana normal vakit namazlarını kılmak da farzdır. Buna göre eğer işveren namaz kılmanıza izin vermez ve siz de orada çalışmaya mecbur değilseniz, işi bırakırsınız. Eğer mecbursanız, namazınızı zamanında kılmaya çalışırsınız.

İş için de olsa namazın kazaya bırakılması doğru değildir.

Kıyam yani namaz kılarken ayakta durmak namazın farzlarından biri olduğıu için, bir mazeret yokken duran bir araba içinde namaz kılmak caiz değildir. Bu nedenle işverenin haberi yokken namaz kılmanız caiz olmakla beraber, arabanın içinde olmaz. Bu işe girmeden önce farz namazları kılmanıza izin verilmeyeceği kesin ise ve siz de böyle bir işe girmeye zaruret derecesinde mecbur değilseniz, işe girmeyiniz. Ancak kesin bir durum yoksa, bir defa denemekde fayda vardır. Denedikten sonra namazları kılmanıza izin verilmezse istifa edersiniz.

Bir işçi veya memur, işverenin haberi olmadan ve izin de almadan namazını kılabilir. Çünkü Allah hakkı, her haktan daha üstündür. Buna göre, her zaman abdestli olmak ve sadece farzlarını da olsa, namazları kazaya bırakmadan kılmak gerekir.

KAYNAK: SORULARLA İSLAMİYET

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir