Evlenmenin Önemi

İslam dini Müslümanların evlenip yuva kurmalarına büyük önem verir. Kuranı Kerim’de, ” size onlar sayesinde veya onlarla huzur ve sükunet e vermeniz için kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda Sevgi ve merhamet halketmesi onun kudretinin alametlerindendir. Bunda düşünen bir topluluk için işaretler vardır”(er-Rûm 30/21) denmiştir. Bir başka ayeti kerimede, “sizden mi bekar olan kimseleri, köle ve cariyelerinizden uygun olanları evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler Allah fazlından onları zenginleştirecektir. Allah (imkanları ve rahmeti) geniş ve (her şeyi) bilendir” (en-Nur 24/32) buyurulmuştur. Hz peygamberde muhtelif hadislerinde Müslümanları evlenmeye teşvik etmiştir. Mesela bir hadis-i şerifinde “ey gençler sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin” (Buhari ve muslim) buyurmuş, bir başka hadisinde keza, “peygamberlerin 4 sünneti vardır” demiş ve 4. olarak evlenmeyi saymıştır. Bu mahallede birçok ayet ve hadis zikiredilebilir. Bütün bunlar İslam’ın genel yaklaşımının kadınla erkeğin birbirinden uzak durması değil, Allah tarafından konulan sınırlar çerçevesinde bir arada yaşanması olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle İslam dini mümkün olduğunca kadınlardan uzak durmayı ve bekar kalmayı öğütleyen ve ruhbanlığı en büyük dindarlık olarak takdim eden hristiyanlıktan ayrılmaktadır.Allah Teala yukarıda meali verilen ayeti kerimede kadın ve erkeğin birbiri için yaratıldığını ve bu tür bir yaratılışın Allah’ın kullarına bir lütfu olduğunu bildirmektedir. Bu kadın ve erkeğin birbirinden uzak olmasınındeğil sağlıklı ve temiz bir zeminde beraber olmasının fıtrata daha uygun olduğunu göstermektedir. Bu en güzel şekilde evlenme ile mümkün olmaktadır. Öte yandan sağlıklı nesiller elde etmek ancak bu nesillerin bir evlilik içinde meydana gelmesi ve anne babanın müşterek ilgi ve sorumluluğu altında büyütülmesi ile mümkündür. böyle bir birliktelik içinde meydana gelmeyen çocuklar gerek sosyal gerek psikolojik gerekse ahlaki bakımdan daha problemli olmaktadır. Ayrıca toplumsal ahlakının korunmasında da kadın erkek ilişkilerinin bir evlilik zeminine dayanmasının büyük önemi vardır. Evlenmenin mümkün olmadığı çoğu durumda kadın ve erkekler birbirinden uzak durmamakta, sadece ilişkilerini gayri meşru zeminlerde sürdürmekte veya normal olmayan ilişki yollarına


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir