Anılar nasıl kaydediliyor ve nasıl anımsanıyor ?

Birisinin ismi gibi yeni bir şey öğrendiğiniz zaman, beynin yapısında fiziksel değişiklikler meydana gelir. Ancak bu değişikliklerin ne olduğunu, geniş bir alana yayılmış sinapslar ve nöronlar denizinde bunların nasıl yönlendirildiğini, bilgiyi nasıl kalıcı hale getirdiğini ve onlarca yıl sonra bu bilgileri tekrar nasıl eridiğini henüz tam olarak bilemiyoruz.

Zorluklardan biri, anıların çeşitli olmasından kaynaklanıyor. Beynin, kısa vadeli bellek ve uzun vadeli bellek arasında ayrım yapabildiği ileri sürülüyor. Uzun vadeli bellek içinde, bildiri amaçlı bellek bildiri amacı taşımayan bellekten ayırt edilebilir. Bu genel kategorilerin arasında alt kategorilerde yer alır. Farklı beyin yapıları, farklı öğrenme ve bellek türlerini destekliyor gibi görünüyor.

Bellek ile ilgili tüm kurumlarda anı kaydının sinapslara bağlı olduğu ileri sürülüyor. Sinaps beyin hücreleri arasındaki bağlantıdır. İki hücre aynı anda faal duruma geçince, bunların arasındaki bağlantı güçlenir. İkisi aynı anda faal değilse, bağlantı zayıflar. Bu sinaptik değişikliklerden çağrışım dediğimiz olgu doğar.

Ancak yalnızca çağrışımlara bakarak belleği açıklamak mümkün değildir. Belleğin en büyük gizli şeyler arasındaki ilişkiye, şeylerin ayrıntılarından daha fazla yer vermesidir. bir melodi ezberlediğiniz zaman notalar arasındaki ilişkiyi kodlarsanız, notaları tek tek öğrenmezsiniz. Bu nedenle o melodiyi farklı bir anahtar da söyleyebilirsiniz.

Bellekteki anıları geri çağırmak, anıları depolama işleminden daha gizemlidir. Bu konuda kesin olarak bilinen tek şey anaların anımsadıkça dengesini yitirmesidir. Geçmişteki bir olayı anımsadığım zaman, bellek geçici olarak silinme riski ile karşı karşıya kalır. Son yıllarda yapılan bir araştırma, bu geçici süre içinde anıların yeniden oluşumunu kimyasal olarak bloke etmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Bu da yeni etik soruların gündeme gelmesine yol açıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir